ONLINE TESTPLATFORM VOOR TALENANALYSE

Producten

PAS Coach

Ontwikkelingen in het onderwijs zorgen ervoor dat een goede coaching en begeleiding van leerlingen steeds belangrijker wordt. Meer zelfstandigheid en op samenwerking gerichte lesvormen vragen van de leerling een pro-actieve en sociale instelling. De PAS Coach verkent de mogelijkheden van de leerling en geeft op een positieve manier feedback. Ook waar sprake is van ontwikkelpunten.

De PAS Coach is bedoeld voor alle leerlingen van 11 tot 18 jaar en kan worden ingezet door docenten, leerkrachten en begeleiders.

voorkant folder

Download de PAS Coach brochure in pdf-formaat.

Download een voorbeeldrapportage in pdf-formaat.

 

PAS Choice

De keuze voor de best passende studie of het best passende beroep is voor veel leerlingen lastig. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de leerlingen een andere studierichting zou kiezen, als zij de keuze opnieuw zouden mogen maken. Van de leerlingen die stoppen met hun opleiding, doet 1 op de 5 dat vanwege een verkeerde studiekeuze.

De PAS Choice helpt leerlingen bij het maken van de best passende studie- en beroepskeuze. De test bestaat uit videoclips en sluit daardoor goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

voorkant folder

Download de PAS Choice brochure in pdf-formaat.

Download een voorbeeldrapportage in pdf-formaat.

 

PAS Energy

 

Studieresultaten worden voor een groot deel bepaald door de leermotivatie van de leerling. Leermotivatie omvat het geheel aan motieven die een leerling tot leren aanzetten. De PAS Energy brengt deze motieven in kaart en biedt zo concrete handvatten aan docenten en begeleiders om, samen met de leerling, te werken aan het vergroten van zijn of haar leermotivatie.

 

voorkant pasenergy

Download de PAS Energy brochure in pdf-formaat.


Download de voorbeeldrapportage in pdf-formaat.

Nieuws